Portada > Notícies > ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FECAB 2023

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FECAB 2023

15/05/2023

El proper Dilluns 12 de juny de 2023 tindrà lloc l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Bàdminton.

L'Assemblea es realitzarà en format mixt; presencial a la seu de la Federació (C/ Maria Palau 19-21. 08403 de Granollers) i de forma telemàtica. A les 19.00h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona.

 

Article 57è DOGC 5628 DECRET 58/2010: “Com a norma general, la representació recau en el president o presidenta de l'entitat. En el cas d'impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la seva representació en una assemblea, la pot exercir el/la vicepresident/a que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de l'Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l'entitat o en el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en el registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya”. De produir-se aquesta situació, caldrà que el vicepresident assistent a l’assemblea presenti la credencial signada pel seu president.
Article 34 (Estatuts FECAB).
Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorri la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, estaran vàlidament constituïdes sigui quin sigui el nombre d’assistents.

Arxius adjunts