Portada > Formació > Curs Taula de Control FESBA

Curs Taula de Control FESBA

Curs "Match Controler" (MC) FESBA 

 

Data: 15 de novembre de 2020

Lloc: Granollers

Horari previst: 9h a 20h

Preu: 75€

La inscripció es farà a la plataforma Aula Virtual de la Federació Espanyola, Accés Aula Virtual

 

Objectius i requisits d’accés per al taula de control o "Match Controler" (MC)

 

Característiques de la titulació

El curs de Match Control tindrà una durada de 8 hores i serà impartit per un formador expert designat pel CNAB. L'edat mínima d'accés serà 18 anys.

Per a obtenir la titulació s'haurà de superar el curs de formació i el període de pràctiques, que es correspondrà amb una competició supervisada per un Match Control o un JA titulat.

Els cursos seran convocats a sol·licitud d'una FFTT o per pròpia iniciativa del CNAB o FESBA. A partir de la temporada 2018-2019 tots aquells que sol·licitin la celebració d'una competició, hauran de comptar amb un Match Control oficial.


Funcions

Una vegada finalitzada la seva formació, el Match Control serà el responsable del maneig del Gestor de Tornejos, havent d'aplicar la normativa adequada a les diferents competicions en les quals participi.

Haurà de tenir disponibilitat absoluta durant tota la competició, i estarà sota la supervisió del JA.