Portada > La Federació > AJUDES inscripció nou club o entitat

AJUDES inscripció nou club o entitat

 Passes a seguir en cas de voler-se inscriure com a club o entitat afiliada a la FECAB:

  1. Mirar-vos bé la guia informativa del Consell Català (CCE), on s’especifiquen els documents necessaris per donar-vos d’alta al registre d’entitats. Heu de preparar-ho tot i donar-li registre. Aquest pas es previ a qualsevol tracte amb la Federació.
  2. Paral.lelament, un cop tingueu això en marxa i el nom triat,  heu de demanar a la FECAB el certificat conforme us voleu federar com a club. Aquest certificat l’heu d’ajuntar amb la documentació del punt 1 i presentar-lo també al registre d’entitats del CCE.
  3. Quan heu presentat la documentació al CCE i voleu començar a federar els vostres socis, us heu de posar novament en contacte amb nosaltres, per facilitar-vos un codi i una contrasenya d’usuaris amb els quals donar-vos d’alta al programa d’aplicació de llicències que trobareu al nostre web. Un cop ompliu les dades en l’aplicació i amb els tràmits amb el CCE en marxa, us podreu considerar federats.
    No cal tenir la resolució final del CCE per donar-vos d’alta a la Federació. Poden ser passos paral.lels.


AJUDES  per a la constitució de nous clubs i entitats a la FECAB: