Portada > Millor Bàdminton / Se Busca Campeón

Millor Bàdminton / Se Busca Campeón

Benvinguts al projecte de la Federació Catalana de Bàdminton (FECAB) “Millor Bàdminton”. Aquest projecte respon a la necessitat d’oferir una millor formació tècnica als entrenadors/es i jugadors/es catalans; també respon a l’interès d’oferir als clubs catalans un sistema de treball seriós i progressiu que orienti els tècnics en la seva tasca diària i engresqui i motivi els jugadors i jugadores des d’edats primerenques.

A l’hora de confeccionar les bases del projecte i d’establir els mínims tècnics de cada nivell (blanc, groc, verd, vermell, blau, rosa i negre), s’ha tingut en compte la conveniència de prioritzar el treball bàsic però de qualitat, que garanteixi l’assoliment d’unes habilitats específiques del bàdminton progressivament més exigents.

L’experiència del Richard Vaughan al bàdminton d’alt nivell durant més de 20 anys, així com la del Rafael Lucas com a tècnic de màxim nivell espanyol durant un temps similar, avalen la qualitat del projecte, un pla en el qual no hi ha fracàs possible per als qui hi participin, tan sols infinites oportunitats d’aprenentatge. Us convidem, doncs, a formar-hi part.

CRITERIS “MILLOR BÀDMINTON”

1. CLUBS

1.1. Els clubs que vulguin formar-hi part, han de sol·licitar-ho a la FECAB per correu electrònic, manifestant la voluntat expressa de inscriure’s al programa i comunicant el nom de la persona responsable, que hauria de coincidir amb el tècnic o tècnica encarregada de la formació de jugadors/es.

1.2. El club enviarà, dintre dels terminis establerts, la relació de jugadors i jugadores aspirants a obtenir un nivell, un cop convocades les corresponents dades d’examen, i fer el pagament del cost per jugador per avançat. Al final de la temporada en vigor, la FECAB liquidarà la part proporcional al club.

2. TÈCNICS I TÈCNIQUES

2.1. La Federació establirà amb suficient antelació, les dates per a la formació i avaluació de tècnics/es. Les persones formades en un nivell, podran avaluar a jugadors i jugadores de dos nivells inferiors.

2.2. Per a poder rebre la formació de tècnic en el projecte i gaudir dels drets d’examen, s’ha de tenir la llicència federativa de la temporada en vigor. La FECAB els hi donarà una samarreta “Millor Bàdminton” del color corresponent i valorarà l’assoliment d’habilitats tècniques, convalidant-les amb hores lectives dels cursos de tècnic d’esport de bàdminton.

2.3. A cada examen, el tècnic/a ha de passar un test de nivell amb 10 habilitats tècniques. Aquestes estaran desglossades en dues mesures:

- habilitat en el desenvolupament de la destresa: 20%
- tècnica d’execució: 80%

S’ha d’obtenir un mínim del 80% a cada habilitat i passar les 10 (habilitats) per ratificar el nivell.

2.4. Els tècnics qualificats avaluaran els jugadors i jugadores en les dates i condicions establertes per ells mateixos i els seus respectius clubs, prèvia comunicació i acord amb la FECAB. Un cop fet l’examen, enviaran a la Federació l’acta d’avaluació, en la qual ha de constar el % assolit pel jugador o jugadora a cada habilitat, així com la talla de la samarreta requerida.

2.5. La FECAB publicarà regularment, documents de formació i de recolzament als tècnics i tècniques (destreses de cada nivell, models de fulls d’avaluació i d’actes, fulls tècnics, etc.) Amb això es pretén donar suport a la tasca exigida.

3. JUGADORS I JUGADORES

3.1. Els jugadors han de fer un mínim de 20 hores de pràctica de la tècnica de cada nivell, abans de sol·licitar l’examen.

3.2. Els drets d’avaluació tenen un cost de 10€. El jugador o jugadora que aprovi cada nivell, rebrà de la Federació una samarreta “Millor Bàdminton” del color corresponent. Si es suspèn un color, es pot tornar a provar amb el cost addicional de 5€.

3.3. A cada examen, el jugador ha de passar un test de nivell amb 10 habilitats tècniques. Aquestes estaran desglossades en dues mesures:

- habilitat en el desenvolupament de la destresa: 20%
- tècnica d’execució: 80%

S’ha d’obtenir un mínim del 80% a cada habilitat i passar les 10 (habilitats) per ratificar el nivell.