Portada > Notícies > INFORMACIÓ ASSEGURANÇA ESPORTIVA. COVID-19

INFORMACIÓ ASSEGURANÇA ESPORTIVA. COVID-19

16/03/2020

Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a tot el territori nacional per una durada de quinze dies naturals, UNIFEDESPORT informa, respecte a les assegurances contractades, i especialment a les d’accident esportiu i responsabilitat civil dels federats i federades que:

- La limitació de la llibertat de circulació de les persones a només adquisició d’aliments, productes farmacèutics i primera necessitat, assistència a centres sanitaris, desplaçament a lloc de treball, assistència a persones que ho necessitin o causa de força major; exclou directament la pràctica d’activitat esportiva.

- Queda suspesa l’apertura al públic de local on es desenvolupin activitats esportives i lleure.

- Qualsevol incompliment de les mesures governamentals indicades es poden entendre com a negligència, i per tant, l’ocurrència d’accidents amb negligència quedarien directament exclosos de la cobertura de la pòlissa.

- Per tant, la responsabilitat final serà de cada federat o federada que incompleixi les mesures establertes en la declaració de l’estat d’alarma.

-Tots aquells expedients en tràmit, seguiran el seu curs, tenint en compte que evidentment es poden veure afectats en la gestió, per la situació crítica de la sanitat privada i pública en aquests moments.


Seguim a la vostra disposició per qualsevol tràmit, incidències i dubtes que us calgui resoldre.

Arxius adjunts