Portada > Formació > Curs Tècnic Nivell I - INEFC Lleida

Curs Tècnic Nivell I - INEFC Lleida

El curs té per objectiu proporcionar al Tècnic de bàdminton la formació necessària per:

 • Col·laborar en les tasques de iniciació i perfeccionament a la tècnica i tàctica el bàdminton.
 • Acompanyar a jugadors a les competicions.

Les persones que superin el curs tindran la doble titulació:

 • Tècnic Nivell I en Bàdminton Nacional, diploma expedit per l'Escola Catalana de l'Esport.
 • Coach Level, diploma expedit per la Badminton World Federation. 

Dades generals

El curs serà organitzat per la Federació Catalana de Bàdminton amb la col·laboració del Consell Català de l'Esport la Federació Espanyola de Bàdminton i l'Ajuntament de Granollers 

 Modalitat

 • Presencial

 Dates clau

 • Termini inscripció fins al 13 de març de 2017
 • Llista provisional d'admesos a la prova d'accés: 17 de març de 2017
 • Llista definitiva d'admesos a la prova d'accés: 20 de març de 2017
 • Acta resultats de la prova d'accés: 27 de març de 2017
 • Llista definitiva d'admesos al curs: 31 de març de 2017
 • Terminis de pagament curs del 31 de març al 4 d'abril de 2017

Dates del curs

 • Prova d'accès: 21 de març de 2017 (19:00h a 21:00h)
 • Bloc Específic: 4, 6, 7, 25, 26 i 28 d'abril de 2017 (de 17:00 a 21:00h). L'horari definitiu serà lliurat als alumnes a l'inici del curs
 • Període de Pràctiques: Del 5 de maig de 2017 al 5 de maig de 2018

 Lloc

 • INEFC Lleida (La Caparrella)
  Partida Caparrella s/n
  25192 Lleida

 Profesors

 • Pau Puig
 • Eduard Mateos

Inscripció 

La inscripció es farà a través del Formularis de l'Escola Catalana de l'Esport adjunts.


Data límit d'inscripció 13 de març de 2017

Requisits

Aquest curs, nomès està disponible pels alumnes estudiants del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de l'INEFC de Lleida que compleixin els seguents requisits:

 • Tenir llicència federativa en vigor
 • Fotocòpia compulsada justificant d'haver superat o estar matrículat en les següents assignatures:
 1. Aprenentatge i desenvolupament motor (2n curs)
 2. Primers auxilis i patologies de l'AF i l'Esport (3er curs)
 3. Principis i bases de l'ensenyament de l'AF i l'Esport adaptat (3er curs)
 4. Legislació i organització de l'esport (3er curs)
 5. Esports individuals i d'adversari (1er curs)
 6. Ampliació d'esports individuals i d'adversari (3er curs)

 

Quotes

Prova d'Accès

49,25 € (FECAB)

Bloc Específic

65,63 € (FECAB)

Període de Pràctiques

50,00 € (FECAB)

Certificat Coach Level I

50,00 € (FECAB)

TOTAL

214,88 €

 

El pagament de la Prova d'Accès, Bloc Específic i Període de pràctiques s'haurà de fer mitjançant ingrés al CC de BBVA de la Federació Catalana de Bàdminton: ES65 0182 4287 3902 0197 1104.

El pagament de l'Expedició del Certíficat Coach Level I (voluntari) s'haurà de fer mitjançant ingrés al CC de BBVA de la Federació Catalana de Bàdminton: ES65 0182 4287 3902 0197 1104. Ja s'informarà als alumnes a l'inici del curs.