Portada > Formació > Curs Jutge Àrbitre Català

Curs Jutge Àrbitre Català

Informació curs JA

 

Data: 7 d'octubre de 2017

Horari previst: 9h a 18h

Preu: 65€

 

 

Objectius i requisits d’accés per al Jutge Àrbitre (JA)

 

Objectius de la formació:

  • Dirigir competicions amb coherència i criteri sense produir alteracions en el desenvolupament.
  • Coordinar l’àrea de competició juntament amb el organitzador del esdeveniment.
  • Col·laborar amb la organització per facilitar el correcte desenvolupament de la competició.

Requisits d’accés:

  • Estar en posició del diploma d’Àrbitre de Pista amb una antiguitat mínima de un any en la data de finalització del termini d’inscripció del Curs de JA i tenir la llicencia AP de la temporada corresponent .
  • Requisits de edat: Tenir al menys 20 anys complerts abans del inici del curs

Continguts del curs de Jutge d’Àrbitre (JA)

 

ÀREES

CARREGA HORARIA

Reglaments

3h

Funcions i actuacions del JA

1h

Eines informàtiques

4h

Pràctiques

Un torneig complert

TOTAL

14h